Opcija SAMO POGLEDATI
• Pristup snimljenim lekcijama i dodatnim materijalima na platformi

• Pristup užarenom chatu - polaznika
Opcija – SAMO POGLEDATI
• Pristup snimljenim lekcijama i dodatnim materijalima na platformi

• Pristup užarenom chatu - polaznika
283€
283€