OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ugovor o uvjetima pružanja informacijskih usluga1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu Opći uvjeti ili Ugovor) službena je ponuda Od uha do uha j.d.o.o u daljnjem tekstu "Izvođač", za pružanje informacijskih usluga korištenjem softvera web stranice: www.ouduedu.me (u daljnjem tekstu: Stranica) pravnim i / ili sposobnim pojedincima (uključujući individualne poduzetnike) pod dolje navedenim uvjetima u obliku pružanja Informacijskih usluga, tečajeva.

1.2. Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s Od uha do uhaj.d.o.o, ulica-via Pian 25, Vodnjan, OIB: 03351724874 (dalje u tekstu: Od uha do uha) u svojstvu izvođača.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.ouduedu.me, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.ouduedu.me.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.ouduedu.me regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.ouduedu.me predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.1.3. Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.ouduedu.me.

Od uha do uha j.d.o.o zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om izražena u kunama i Eurima, a plaćanje se vrši isključivo u kunama.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Izvođač i Kupac pružaju međusobna jamstva svoje poslovne sposobnosti i poslovne sposobnosti potrebne za sklapanje i izvršavanje ovog Ugovora za pružanje informacijskih usluga.

1.4. Pritiskom na bilo koji aktivni gumb na web stranici www.ouduedu.me i njegovim poddomenama, Kupac bezuvjetno prihvaća uvjete ove ponude i druge ugovore objavljene na web stranici www.ouduedu.me i njenim poddomenama.

Primanje sredstava u cijelosti za uslugu koju je Kupac platio na web stranici www.ouduedu.me i njegovim poddomenama potpuni je i bezuvjetni pristanak (prihvaćanje) Kupca da prihvati ovu ponudu.2. DEFINICIJE I POJMOVI

2.1. Za potrebe ove ponude koriste se sljedeći izrazi u sljedećem značenju:

• Opći uvjeti Izvođača za sklapanje ugovora o pružanju informacijskih usluga, koji sadrži sve bitne uvjete ovog ugovora, objavljene na web stranici www.ouduedu.me. Ugovor o ponudi osnovni je dokument odnosa između Kupca i Izvođača i nije moguće pregovarati. Svi dodaci i izmjene unose se pomoću aplikacija i / ili dodatnih ugovora.

• Web mjesto - zbirka informacija, tekstova, grafičkih elemenata, dizajna, slika, fotografija i video materijala i drugih rezultata intelektualne aktivnosti, kao i računalnih programa sadržanih u informacijskom sustavu koji osiguravaju dostupnost takvih informacija na Internetu na mrežna adresa: www.ouduedu.me.

• Informacijske usluge / usluge - usluge Izvođača kako bi se Korisniku omogućio ograničen pristup Stranici u skladu s uvjetima Ponude. Usluge se pružaju u obliku pisanih tekstova, audio zapisa, video zapisa, webinara, podcasta, prezentacija, zadataka, radionica s povratnim informacijama putem interneta.

• Prihvaćanje Općih uvjeta - potpuno i bezuvjetno prihvaćanje od strane Kupca uvjeta ovog Ugovora, koji potvrđuje potpunu suglasnost Kupca sa svim njegovim klauzulama i odredbama te odsustvo bilo kakvih primjedbi na Ugovor o ponudi ili njegove pojedinačne klauzule, uključujući sporazum s obvezama Kupca i Dobavljača o neotkrivanje i zaštitu povjerljivih podataka predviđenih Politikom privatnosti. Prihvaćanje općih uvjeta ravno je sklapanju ugovora o pružanju informacijskih usluga pod uvjetima navedenim u ponudi. Prihvaćanje općih uvjeta je provedba od strane Kupca potpunog plaćanja za informacijske usluge u skladu s uvjetima ove ponude. Od trenutka primitka sredstava kao plaćanja za usluge pružene na račun Izvođača, ovaj se ugovor smatra zaključenim između Kupca i Izvođača. Prihvaćanje općih uvjeta znači da se kupac, u mjeri u kojoj mu je to potrebno, upoznao i slaže se s odredbama ovog ugovora, pravilima platnog sustava i specifičnostima funkcioniranja web stranice. Sklapanje Ugovora u jednostavnom pisanom obliku nije obavezno.

• Izvođač – Od uha do uha j.d.o.o

• Kupac – osoba koja je izvršila prihvaćanje općih uvjeta pod uvjetima navedenim u njoj.

• Ugovor o pružanju informacijskih usluga (u daljnjem tekstu Ugovor) - ugovor između Kupca i Izvođača o pružanju Informacijskih usluga, koji je zaključen prihvaćanjem ove ponude.

• Software, softver - internetski preglednik (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome i / ili slično) za pristup informacijskim resursima na Internetu, drugi programi za prijenos, pohranu, obradu pruženih informacija. Kupac se obvezuje samostalno osigurati dostupnost softvera na svom osobnom računalu ili bilo kojem drugom uređaju. Kupac potvrđuje da je pružanje usluga od strane Dobavljača prema ovom ugovoru daljinskim korištenjem softvera u potpunosti u skladu sa sposobnošću Kupca da koristi usluge pružene na ovaj način.

• Pristup vašem osobnom profilu - poruka koju Izvođač šalje Kupcu, putem e-pošte, potvrđujući činjenicu sklapanja Ugovora i koji sadrži podatke potrebne Klijentu za primanje usluga na web mjestu.

• Povratne informacije - usluga u obliku odgovora Izvođača, Mentora ili Pozvanog stručnjaka na pitanja Kupca, koja se provodi u obliku webinara ili u obliku komunikacije na društvenoj mreži (uključujući Telegram, Instagarm itd.) i zatvorene edukativne platforme s određenom temom putem Interneta.

• Chat - zatvorene zajednice u Telegram glasniku, namijenjene razmjeni poruka između Kupca i Izvođača i mentora prema ovom Ugovoru;

• Newsletter - automatizirano slanje e-pošte na e-mail adresu Kupca.

• Mentor - pojedinac kojeg Izvođač angažira radi pružanja informacijskih usluga, obavljajući praktičnu interakciju s Kupcem u obliku daljinskog prijenosa informacija putem elektroničkih komunikacijskih sredstava i, ako je potrebno, osobne komunikacije, koristeći resurse Izvođača, kao i znanje stečeno od izvođača i iz drugih izvora.

• Pozvani stručnjak, ekspert - pojedinac kojeg Izvođač Angažira radi pružanja informacijskih usluga Kupcu. Dostupno u video ili webinar formatu.

• Edukativna platforma - računalni program, koji je automatizirani sustav za prodaju i pružanje usluga u interaktivnom načinu rada i na kojem se Izvršitelj pruža kupcu daljinsko pružanje informacijskih usluga.

• Tarifa - cijena informacijskih usluga koje Izvođač pruža Kupcu.

• Objave - informacije o Tečaju, informativni materijali objavljeni na na jednoj ili više web stranica, društvenim mrežama ili u offline izdanjima.

• Tečaj - informacijski kompleks koji uključuje različite informativne materijale objavljene na web mjestu, dostavljene putem elektroničke komunikacije.3. GLAVNA OBILJEŽJA UGOVORA

3.1. Izvođač se, nakon potpunog primanja uplate od Kupca, u granicama i pod uvjetima navedenim u Općim uvjetima i prema Tarifi, obvezuje pružiti Kupcu Informacijske usluge.

3.2. Relevantna najava definira bitne uvjete i parametre, uključujući: sažetak tečaja, vrijeme i uvjete njegovog održavanja; dostupnost i skup Informacijskih usluga; uvjete tijekom kojih se usluge pružaju; trošak usluge.4. PRUŽANJE PRISTUPA

4.1. Od trenutka potpunog plaćanja Usluga, Kupac prima hipervezu koja vodi do dijela web stranice koji je zatvoren od javnog pristupa, gdje Kupac ima osobni pristup plaćenim informacijskim uslugama tijekom razdoblja pružanja usluga.

4.2. Kupac samostalno osigurava instalaciju, konfiguraciju i korištenje hardvera i softvera potrebnih za primanje Usluga.

4.3. Izvođač ima pravo objaviti besplatan (besplatan) pristup tečaju i prema vlastitom nahođenju prekinuti besplatan (besplatan) pristup njima.5. POSTUPAK PLAĆANJA

5.1. Kupac se obvezuje platiti troškove Informacijskih usluga Izvođaču. Plaćanje se vrši istovremeno, u cijelosti, osim ako nije drugačije naznačeno u Obavijesti objavljenoj na web stranici Izvođača.

5.2. Postupak prijenosa sredstava, kao i drugi uvjeti plaćanja, utvrđeni su na web mjestu i određeni su platnim sustavima trećih strana.

5.3. Izvođač može jednostrano promijeniti cijenu Informacijskih usluga.

5.4. Klijent smatra da su informacijske usluge plaćene od trenutka doznake sredstava na račun Izvođača.6. UVJETI PRUŽANJA INFORMACIJSKIH USLUGA

6.1. Izvođač pruža Korisniku ograničen pristup Informacijskim uslugama objavljenim na web stranici (omogućuje pristup ograničenom području web stranice), podložno 100% predujmu za ovu uslugu.

6.2. Sudjelovanje na tečaju potvrđuje se ispunjavanjem odgovarajuće prijave za sudjelovanje i uplatom 100% uplate. Veze za sudjelovanje u tečaju pružaju se Korisniku slanjem na e-mail adresu Korisnika koju je naveo prilikom popunjavanja prijave za sudjelovanje na tečaju.

6.3. Ako iz ovih ili onih razloga Kupac nije dobio pristup Informacijskoj službi u roku od 2 radna dana, mora ga kontaktirati e-poštom info@ouduedu.com.

6.4. Izvođač se obvezuje pružiti Korisniku informacijske usluge organiziranjem i provođenjem tečaja, konzultacija ili omogućavanjem pristupa zatvorenom dijelu web stranice nakon primitka sredstava na račun izvođača.

6.5. Ovaj ugovor ima snagu akta o pružanju usluga. Prihvaćanje se vrši bez potpisivanja odgovarajućeg akta.

6.6. Izvođač zadržava pravo otkazati sudjelovanje Kupca u tečaju bez povrata uplaćene naknade u slučaju kršenja pravila ponašanja na tečaju. Ta su kršenja: poticanje etničkih sukoba, vrijeđanje sudionika tečaja ili izlagača, odstupanje od teme tečaja, oglašavanje, opsceni jezik.

6.7. Dobavljač zadržava pravo otkazati sudjelovanje Kupca u tečaju bez povrata uplaćene pristojbe ako se utvrdi da je Kupac prenio uvjete za sudjelovanje na tečaju trećim stranama, a Korisnik je širio informacije i materijale koje je primio u vezi sa sudjelovanjem u tečaju trećim stranama, uključujući naknadu.

Korištenje informacija i materijala dopušteno je samo u osobne svrhe i za osobnu uporabu Klijenta.

6.8 Ako je Izvođač otkrio da je materijal objavljen u slobodnom pristupu, Kupac je dužan Izvođaču nadoknaditi štetu prema formuli: A * B

gdje je A trošak proizvoda

B - broj besplatnih preuzimanja materijala Izvođača.

Ako tehnički nema podataka o preuzimanjima ili se ne mogu saznati, tada se šteta računa kao 40% prometa na mjestu na kojem se nalazi materijal Izvođača prema sljedećoj formuli: U * 0,4 * K * S

gdje je U broj jedinstvenih posjetitelja dnevno

K - broj dana kada je materijal Izvođača bio na izvoru treće strane

S - trošak materijala7. PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA USLUGE

7.1. Izvođač se obvezuje omogućiti Kupcu 24-satni pristup Stranici putem profila Korisnika.

7.2. Izvođač, u procesu pružanja Informacijskih usluga, preuzima odgovornost za tehničku podršku Kupca.

7.3. Izvođač je odgovoran za pohranu i obradu osobnih podataka Kupca, osigurava povjerljivost tih podataka u procesu njihove obrade.

7.4. Izvođač jamči pružanje potpunih i pouzdanih informacija o uslugama koje se pružaju Kupcu na njegov zahtjev.

7.5. Izvođač zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti jednostrano trajanje pružanja određene informacijske usluge / tečaja i uvjete ove ponude, bez prethodne obavijesti Kupca, objavivši ove promjene na web stranici najkasnije 5 dana od datuma njihovog uvođenja (prihvaćanja).

7.6. Izvođač ima pravo produžiti uvjete za pružanje određene informacijske usluge / tečaja, obavijestivši o tome Kupca najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja takve odluke.

7.7. Izvođač ima pravo koristiti informacije o Kupcu i njegovim uspjesima u okviru suradnje s Izvođačem u obliku slučaja (case-a) na njegovim resursima, Internetu i koristiti ih u marketinškim materijalima.

7.8. Izvođač ima pravo angažirati treće strane za pružanje informacijskih usluga u skladu s ovim ugovorom - menore i stručnjake. Istodobno, Izvođač nije odgovoran za nezakonite radnje trećih strana u pružanju usluga prema ovom ugovoru, ali čini sve napore kako bi osigurao zaštitu prava i interesa Kupca.8. PRAVA I OBVEZE KUPCA

8.1. Kupac je dužan dati točne podatke o sebi.

8.2. Kupac se obvezuje da neće reproducirati, ponavljati, kopirati, prodavati ili koristiti u bilo koju svrhu podatke i materijale koji su mu postali dostupni u vezi s pružanjem Informacijskih usluga, s iznimkom njihove osobne uporabe.

8.3. Kupac je dužan održavati u dobrom tehničkom stanju opremu i komunikacijske kanale koji mu omogućuju pristup Stranici. Izvođač nije odgovoran za nepružanje (nekvalitetno pružanje) Informacijskih usluga iz razloga izvan kontrole Izvođača.

8.4 Od trenutka kada Kupac dobije pristup materijalima, ugovor se smatra izvršenim u cijelosti i povrat se ne provodi osim ako je drugačije navedeno u pojedinačnom ugovoru s Kupcem ili je jamstvo navedeno u opisu samog proizvoda na Internet stranica.

8.5. Sve zahtjeve o kvaliteti pruženih informacijskih usluga kupac bi trebao poslati izvođaču podnošenjem prijave na e -adresu info@ouduedu.com. Rok za razmatranje potraživanja kupaca od strane Izvođača je 30 (trideset) dana (uključujući zahtjeve koji sadrže zahtjev za povrat) od datuma primitka potraživanja Izvođaču, nakon čega Izvođač podnosi jedan od sljedeće odluke:

1. neslaganje s potraživanjem i odbijanje povrata novca, ili

2. suglasnost s potraživanjem i zadovoljenje zahtjeva za povrat sredstava.

8.6. Ako Dobavljač odluči vratiti sredstva, stranke bezuvjetno prihvaćaju da odluka o načinu povrata sredstava ostaje u svakom konkretnom slučaju po nahođenju Izvođača. Financijski dokument koji potvrđuje polaganje sredstava izvođača na račun kupca dokaz je o izvršiteljevoj ispunjenosti obveze vraćanja sredstava kupcu, što strane bezuvjetno prihvaćaju.

8.7. Kupac samostalno prati sva ažuriranja i promjene u informacijama objavljenim u zatvorenom odjeljku web stranice, a koje se odnose na pružanje usluga prema ovom ugovoru.9. ODGOVORNOST STRANA

9.1. Izvođač i Kupac, uzimajući u obzir prirodu pruženih usluga, obvezuju se u slučaju sporova i nesuglasica u vezi s pružanjem informacijskih usluga primijeniti postupak rješavanja sporova pred suđenjem.

Ako je nemoguće riješiti spor izvan suda, stranke imaju pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu u Puli.

9.2. Prema ovom sporazumu, mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske, u skladu s kojim se rješavaju svi sporovi i neslaganja između strana.

9.3. Za neispunjenje ili nepropisno ispunjavanje obveza iz ovog Ugovora, stranke odgovaraju u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.10. JAMSTVA KVALITETE INFORMACIJSKIH USLUGA

10.1. Kupac, prihvaćajući uvjete ovog Ugovora, preuzima sve rizike povezane s korištenjem znanja, vještina i sposobnosti koje je Kupac stekao tijekom pružanja informacijskih usluga.

10.2. Tijekom pružanja Informacijskih usluga, Izvođač ima pravo zahtijevati da Kupac izvrši "domaću zadaću" - određene radnje Kupca, koje je Izvođač planirao i naručio, dopuštajući Izvođaču da provjeri i uvjeri se da Kupac usvaja primljene informacije tijekom tečaja stječe iskustvo u rješavanju specifičnih problema u okviru tematskog tečaja, procjeni razine sposobnosti Kupca, kao i u druge svrhe Izvođača. "Domaća zadaća" šalje se Kupcu elektroničkom komunikacijom: e-poštom ili na neki drugi način, dogovara se zasebno u svakom slučaju.

10.3. Neispunjavanje ili nepropisno ispunjavanje "domaće zadaće" od strane Kupca je za izvođača temelj za odbijanje vraćanja sredstava koja je Naručitelj uplatio Izvođaču, bez obzira na razloge za zahtjev Kupca, koje strane bezuvjetno prihvaćaju.

10.4. Prihvaćanje za razmatranje potraživanja Kupca sa zahtjevom za povrat novca prestaje nakon 14 (četrnaest) kalendarskih dana od završetka tečaja, osim ako nije drugačije naznačeno, što strane bezuvjetno prihvaćaju.

Povrat se vrši nakon odbitka troškova provizije (provizije platnih sustava itd.) i plaćanja troškova radne snage.

10.5. Ako Kupac nije pristupio plaćenom tečaju / konzultaciji / webinaru u određeni dan i vrijeme ili je dobrovoljno napustio iste bez upozorenja 24 sata prije početka, zahtjevi za povrat novca se ne razmatraju, a usluga se smatra završenom i prihvaćenom od strane Kupca, a akt su odobrile stranke.11. PRAVA NA OBJEKTE INTELEKTUALNE SVOJINE

11.1. Izvođač posjeduje prava korištenja ili isključiva prava na objektima intelektualnog vlasništva koji se koriste u pružanju informacijskih usluga. Kupcu se priznaje pravo korištenja takvih objekata intelektualnog vlasništva samo u mjeri u kojoj je to potrebno za pristup informacijskim uslugama. Ako Izvođač pruža mogućnost kopiranja (spremanja) informacijskog materijala na fizički medij, Kupac ima pravo koristiti primljene podatke za osobnu upotrebu.

11.2. Korištenjem web stranice kupac prihvaća i slaže se da su svi sadržaji web stranice i struktura sadržaja web stranice zaštićeni autorskim i drugim pravima na rezultate intelektualne aktivnosti te da su ta prava valjana i zaštićena u svim oblike, na svim medijima i u odnosu na sve tehnologije, kako trenutno postojeće, tako i razvijene ili nastale naknadno. Nikakva prava na bilo koji sadržaj web stranice, uključujući, ali bez ograničenja, audiovizualna djela, tekstualne i grafičke materijale, računalne programe, ne prelaze na Kupca kao rezultat korištenja web stranice i sklapanja ovog ugovora.

Prilikom citiranja materijala s web stranice, ako je to izravno predviđeno funkcijama web stranice, Kupac se obvezuje pružiti vezu na web mjesto.

11.3. U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora od strane Kupca u pogledu zaštite autorskih prava Izvođača, ovaj ima pravo zahtijevati naknadu za svu prouzročenu štetu, uključujući izgubljenu dobit.

11.4. Distribucija (besplatno ili uz naknadu), ispis, reprodukcija, obrada i izmjena informacija koje se pružaju Kupcu u procesu pružanja usluga, bilo koje druge radnje s informacijama ili njihovim dijelom povlače za sobom kaznenu odgovornost.

11.5. Distribucija (besplatno ili uz naknadu), ispis, reprodukcija, obrada i izmjena informacija koje se pružaju Kupcu u procesu pružanja usluga, sve druge radnje s informacijama ili njihovim dijelom povlače pravo Izvođača da jednostrano odbije ispuniti obveze bez vraćanja primljene naknade.12. RAZDOBLJE VALJANOSTI OPĆIH UVJETA. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. U svemu što nije regulirano Ugovorom, stranke će se voditi zakonodavstvom Republike Hrvatske.

12.2. Sve obavijesti, upute, obavijesti, pristanci, dokumenti i druge poruke u vezi s napretkom Ugovora moraju doći od Kupca osobno ili od ovlaštenih osoba Kupca ili Izvođača i mogu se poslati telefonom, e-poštom ili na drugi elektronički način komunikacijska sredstva koja omogućuju identifikaciju pošiljatelja, primatelja, vrijeme odlaska i primitka, kao i spremanje i potvrdu povijesti razmjene dopisivanja, osim ako ugovorom ili zakonodavstvom Republike Hrvatske nije izričito drugačije predviđeno.

12.3. Prava i obveze prema Ugovoru Kupac ne može prenijeti na treću stranu bez prethodnog pristanka Izvođača.

12.4. Ako je ovaj Ugovor sklopljen u ime pravne osobe, nakon prihvaćanja Općih uvjeta, Kupac potvrđuje i jamči da je prihvaćanje izvršio uredno ovlašteni predstavnik Kupca.

12.5. Ova Ponuda stupa na snagu nakon pet dana od dana objave na Internetu na web stranici i vrijedi sve dok Izvođač ne povuče / promijeni Ponudu.OSNOVNI PODACI O IZVOĐAČU:

Ime tvrtke: Od uha do uha j.d.o.o OIB: 03351724874 Adresa sjedišta: ulica-via Pian 25 Poštanski broj, mjesto: 52215 VodnjanTelefon/Faks: 0955265807 Vlasnik tvrtke: Matija Lukić, Denis Balakin Kontakt osoba: Matija Lukić

Djelatnost tvrtke: Agencija za promidžbu (reklamu i propagandu)